Sieć EDUROAM

System Eduroam umożliwia autoryzowany dostęp do internetu dla użytkowników wszystkich uczelni i jednostek akademickich biorących udział w projekcie Eduroam.

Wyjeżdżając na inną uczelnie biorącą udział w projekcie Eduroam można korzystać z udostępnionej tam sieci bezprzewodowej używając loginu i hasła uczelni macierzystej.
Więcej o projekcie Eduroam tutaj.


Tematy powiązane:

Dostęp do sieci bezprzewodowej

Przykładowe opisy konfiguracji systemów i urządzeń mobilnych dla sieci bezprzewodowych UŚ