Synchronizacja czasu na własnym komputerze z czasem w sieci USNET

Aby zapewnić, że czas na własnym komputerze z MS Windows XP będzie zsynchronizowany z czasem w USNET (i w Internecie), należy:

  1. kliknąć „Start”
  2. kliknąć „Panel sterowania”
  3. kliknąć „Data i godzina”
  4. otworzyć kartę „Czas z Internetu”
  5. zaznaczyć pole „Synchronizuj automatycznie…”
  6. w pole „Serwer:” wpisać „ntp.us.edu.pl”
  7. kliknąć „Aktualizuj teraz”
  8. po uzyskaniu komunikatu potwierdzającego pomyślną synchronizację kliknąć „OK”
  9. zamknąć niepotrzebne okienka

UWAGA: MS Windows XP synchronizuje czas z siecią zaledwie raz w tygodniu. Jeśli zachodzi potrzeba częstszej synchronizacji czasu (np. co godzinę), należy posłużyć się jednym z programów do synchronizacji czasu, dostępnym w Internecie.