Czarne listy w Horde

Aby korzystać z możliwości filtrowania maili przychodzących z konkretnych adresów należy włączyć taką opcję.
W tym celu w pasku zadań po lewej stronie należy rozwinąć listę „Opcje” i kliknąć „Poczta”.
W kolumnie „Inne opcje” należy kliknąć okienko „Filtry”.
Można wówczas skonfigurować kiedy filtry mają być stosowane – można zaznaczyć  1 lub więcej możliwości spośród:

  • Czy zastosować filtry przy logowaniu?
  • Czy zastosować filtry, kiedy wyświetlana jest skrzynka odbiorcza?
  • Czy zastosować filtry, kiedy odświeżany jest pasek boczny?
  • Czy umożliwić stosowanie filtrów w dowolnej skrzynce?

Po zaznaczeniu odpowiednich opcji należy kliknąć „Zapisz opcje”.
W tej pozycji można też od razu kliknąć „Edytuj czarną listę” i w otwartym oknie wprowadzić niepożądane adresy (jeden adres w jednej linijce).
Określa się tam również czynność, jaka ma być podjęta w stosunku do maili przychodzących  z tych adresów (całkowite usunięcie czy przeniesienie do wybranego folderu).
Oczywiście edycji swojej czarnej listy można dokonywać również rozwijając listę „Poczta” w pasku po lewej stronie ekranu i wybierając tam pozycję „Filtry”.

Uwaga:  Wykorzystanie filtrowania wiadomości w programie Horde nie powoduje filtrowania wiadomości odbieranych przy użyciu innych programów takich jak Outlook czy Thunderbird.


Tematy powiązane:

Poczta przez www

Książka adresowa w Horde

Kasowanie wiadomości w Horde

Powiadamianie o nieobecności w Horde