Bazy danych

Niektóre strony WWW, fora lub systemy CMS wymagają dostępu do bazy danych. Najbardziej popularnym systemem baz danych wykorzystywanym w Internecie jest MySQL. Pracownik posiadający aktywne konto na serwerach obsługiwanych przez DASiUS może posiadać własną bazę danych MySQL przypisaną do konta i wykorzystać ją na własne potrzeby.

Uwaga: obecnie dla kont studenckich nie można zakładać baz danych

Każde konto może mieć tylko jedną bazę danych

Bazę danych obsługuje serwer MySQL w wersji 5.6.xx

Zakładanie bazy danych

Do złożenia bazy danych potrzebne jest zgłoszenie zapotrzebowania na taka bazę. Zgłoszenie musi być  wysłane z konta (w domenie us.edu.pl) do którego ma zostać przypisana baza i przesłane na adres hosting@us.edu.pl

W mailu zwrotnym użytkownik otrzyma informacje potrzebne do zarządzania własną bazą danych. W chwili obecnej nie są nakładane ograniczenia na ilość tabel ani na wielkość bazy danych.

Dostęp do bazy

Interfejs administracyjny do bazy dostępny pod adresem http://prac.us.edu.pl/phpmyadmin

Użytkownik i hasło służące do zalogowania do interfejsu administracyjnego są przesyłane na adres e-mail dla którego baza została założona. Nie są to te same dane które służą do logowania się na konto e-mail.


Tematy powiązane:

Zakładanie konta na stronę www

MySQL w Wikipedii