Rejestrowanie nazw w DNS

Dział Administracji Sieci i Usług Sieciowych przydziela nazwy DNS z domen us.edu.plus.katowice.pl dla komputerów w jednostkach organizacyjnych uczelni.

Aby jednostka organizacyjna uzyskała przydział nazw domenowych DNS dla komputerów w swojej sieci lokalnej, administrator sieci lokalnej powinien zwrócić się do administratora USK USNET z wnioskiem o zarejestrowanie nazw DNS dla komputerów o określonych adresach IP. Nazw DNS nie przyznaje się „na zapas”. Administrator USK przydziela zwykle nazwy według życzenia administratorów.

Możliwe jest, na życzenie administratorów, utworzenie nowych domen w domenach administrowanych przez DASiUS.

Administratorzy proszeni są o przesyłanie nazw do zarejestrowania w postaci RR DNS:

 nazwa		IN		A		adres
 adres		IN		PTR		nazwa
 nazwa1		IN		CNAME		nazwa2

Tematy powiązane

Przyznawanie adresów IP