Przyznawanie adresów IP

Dział Administracji Sieci i Usług Sieciowych przydziela adresy IP z sieci USNET dla sieci lokalnych w jednostkach organizacyjnych uczelni. Adresy IP pochodzą z klas:

  • 155.158.0.0/16 (adresy do wykorzystania w celach uniwersyteckich)
  • 212.106.140.0/24 (adresy do wykorzystania w celach komercyjnych)
  • 212.106.146.0/24 (adresy do wykorzystania w celach komercyjnych)

Różnica pomiędzy adresami uniwersyteckimi i komercyjnymi polega na różnym routingu do Internetu poza Polską. Ruch sieciowy z adresów uniwersyteckich kierowany jest poza Polskę przez szybkie sieci przeznaczone dla celów naukowych, co jest dotowane z budżetu państwa.

Aby jednostka organizacyjna uzyskała przydział adresów IP dla swojej sieci lokalnej, administrator sieci lokalnej powinien zwrócić się do administratora USK USNET z wnioskiem o przyznanie puli adresów IP. Wniosek ten powinien być uzasadniony rzeczywistymi potrzebami (nowy budynek, nowa lokalizacja, wyczerpanie dotychczasowej puli adresów itp.). Adresów IP nie przyznaje się „na zapas”. Administrator USK przydziela zwykle pule adresów w blokach po 256 adresów. Możliwe jest jednak również przydzielenie mniejszej liczby adresów, jeśli będzie ona wystarczająca dla potrzeb jednostki.

Przydzielone adresy IP są routowalne w Internecie. Routing jest definiowany niezwłocznie po przydzieleniu lub po uzgodnieniu z administratorem sieci lokalnej.

Administrator USK USNET nie przydziela sieci prywatnych. Administratorzy sieci lokalnych mogą je definiować według potrzeb. Nie będą one routowane w szkielecie USK.


Tematy powiązane:

Rejestrowanie nazw w DNS