Dostęp do poczty przez WWW:

Webmail Horde – (stary webmail dla pracowników)

Webmail Roundcube – (nowy webmail dla pracowników)

Webmail dla studentów – (oparty na Roundcube)