Dział Administracji Sieci i Usług Sieciowych Uniwersytetu Śląskiego powstał w wyniku przekształcenia Centrum Technik Informatycznych i rozpoczął działalność 1 lipca 2007 r. Działa na podstawie Zarządzenia Rektora UŚ nadającego Regulamin Organizacyjny Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Regulamin Administracji UŚ określa zadania DASiUS, które są następujące:

 1. zapewnienie prawidłowego działania i stałego rozwoju Uczelnianej Sieci Komputerowej (USNET).
 2. zapewnienie bezpieczeństwa sieci komputerowej USNET, zarządzanie adresami internetowymi i nazwami domenowymi znajdującymi się w dyspozycji Uniwersytetu Śląskiego,
 3. współpraca z operatorami i użytkownikami sieci o zasięgu regionalnym, krajowym i globalnym,
 4. zapewnienie sprawności działania szkieletowej sieci komputerowej USNET oraz stosownego sprzętu komputerowego i sieciowego,
 5. udzielanie użytkownikom z Uniwersytetu Śląskiego konsultacji w zakresie administracji i zapewnienia bezpieczeństwa sieci,
 6. organizacja centralnych usług sieciowych w tym serwisu poczty elektronicznej dla całej społeczności akademickiej,
 7. administrowanie serwerami dla potrzeb centralnie oferowanych usług sieciowych,
 8. aktywny udział w projektach informatycznych realizowanych na rzecz Uniwersytetu.

W DASiUS pracują:

 • mgr inż. Michał Dobosiewicz
 • mgr inż. Sławomir Klebach
 • dr Maciej Kołaski
 • mgr Mateusz Mroziński
 • mgr Katarzyna Stephan-Dziurka
 • inż. Rafał Zegiel

więcej informacji o pracownikach DASiUS