linku znajduje się instrukcja logowania do VPN Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach z wykorzystaniem podwójnej autoryzacji