W związku z koniecznością zmiany certyfikatów dla sieci bezprzewodowych (eduroam, pracownik-us, student-us), a w szczególności zmianą certyfikatu głównego AddTrustExternalCARoot, na urządzeniach łączących się do uniwersyteckiego wi-fi należy ponownie skonfigurować połączenie do sieci bezprzewodowej (eduroam, pracownik-us, student-us) poprzez instalację nowego certyfikatu lub poprzez uruchomienie autokonfiguratora eduroam.

Nowy certyfikat i nowe autokonfiguratory są dostępne na stronie http://eduroam.us.edu.pl/konfiguracja