Ostatnio coraz częściej otrzymujemy e-maile, których nadawcy wzywają odbiorców do przesyłania lub podawania na stronie internetowej informacji osobistych, takich jak adres e-mail i hasło. Listy te najczęściej przesyłane są w języku angielskim, ale zdarzają się one także (choćby dziś) w języku polskim. Najczęściej podawaną przyczyną, która miałaby uzasadniać podanie komuś danych (w tym hasła) jest wykorzystanie maksymalnej pojemności skrzynki pocztowej (quota, kwota), która miałaby być powiększona po przesłaniu danych. DASiUS informuje, że e-maile tego typu jest to tzw. phishing, stosowany przez przestępców sieciowych w celu wyłudzenia informacji, która potem ma zostać wykorzystana do działalności przestępczej. Nigdy nie należy odpowiadać na wiadomości e-mail, których nadawcy proszą o ujawnienie czy zweryfikowanie danych osobowych klienta oraz poufnych informacji takich, jak hasło konta sieciowego. DASiUS zapewnia, że nigdy nie wysyła tego typu wiadomości – po otrzymaniu takiego e-maila należy go zignorować. DASiUS nigdy także nie wysyła e-maili, w których linki/odnośniki prowadzą bezpośrednio do stron z oknem logowania do poczty elektronicznej – po otrzymaniu takiego e-maila należy go zignorować. E-maile od DASiUS wysyłane są zawsze w języku polskim (ewentualnie z tłumaczeniem na język angielski), z adresem e-mail nadawcy dasius(at)us.edu.pl lub postmaster(at)us.edu.pl. Komunikaty od DASiUS mogą być też rozpowszechniane w formie biuletynów i umieszczane bez pośrednictwa serwerów pocztowych w skrzynkach pocztowych użytkowników. W takim przypadku będą one zawierały adres strony w serwisie WWW: http://usnet.us.edu.pl , na której będzie można zweryfikować informacje. A zatem krótko: phishing ignorujemy! DASiUS posiada system antyphishingowy, który powinien zatrzymywać e-maile wyłudzające hasła. Gdyby jednak otrzymali Państwo taki e-mail, prosimy o przesłanie go na adres postmaster@us.edu.pl – uzupełnimy wtedy bazę wzorców systemu.