W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie próbami wyłudzenia haseł poprzez przesłanie spreparowanej wiadomości e-mail, Dział Administracji Sieci i Usług Sieciowych informuje, iż w żadnym przypadku nie wymaga od użytkownika podawania jakichkolwiek haseł systemowych przez e-mail lub telefon.
Przyjmowanie tych wiadomości zostało zablokowane na serwerach obsługiwanych przez DASiUS, ale mogą się pojawić nowe o podobnej treści. W przypadku wysłania odpowiedzi na taką wiadomość i ujawnienie własnego hasła należy niezwłocznie je zmienić przy pomocy systemu Horde pod adresem:

https://poczta.us.edu.pl

Należy zalogować się z wykorzystaniem pełnego adresu e-mail, czyli imie.nazwisko@us.edu.pl

Jeśli zalogowanie lub zmiana hasła nie powiedzie się, prosimy o niezwłoczny kontakt z DASiUS – tel. 0 32 359 1768 w. 34 lub osobiście, ul. Uniwersytecka 4 p. 608.

Przykładowa treść spreparowanej wiadomości:

Drodzy US.EDU.PL abonenta,

Aby zweryfikowa? swoje konto US.EDU.PL, musisz odpowiedzie? na ten e-mail
natychmiast. Podaj poni?sze informacje:

Login:
Has?o:

Niespe?nienie tego natychmiast uczyni? swój adres e-mail
wy??czony z naszej bazy danych.

lub wersja angielska:

Dear us.edu.pl e-mail owner,

This message is from us.edu.pl messaging center to all
us.edu.pl e-mail owners. We are currently upgrading our
data base and e-mail center. We are deleting all unused
us.edu.pl e-mail accounts to create space for new ones.

To prevent your account from closing you will have to
update it below so that we will know its an existing
account.

CONFIRM YOUR E-MAIL BELOW:
Name:……………..
Email Username :…..
EMAIL Password : …………….
Country or Territory : ……….