W serwisie USK USNET można znaleźć szczegółowe instrukcje konfiguracji najczęściej używanych programów pocztowych. Niemniej jednak możliwe jest też używanie innych programów pocztowych, które powinny być skonfigurowane w następujący sposób

dla poczty pracowników UŚ:

  • nazwa serwera poczty przychodzącej IMAP: imap.us.edu.pl; wymagany jest SSL (SSL/TLS) port 993 albo TLS (STARTTLS) port 143
  • nazwa serwera poczty przychodzącej POP3: pop3.us.edu.pl; wymagany jest SSL (SSL/TLS) port 995 albo TLS (STARTTLS) port 110
  • nazwa serwera poczty wychodzącej SMTP: smtp.us.edu.pl; wymagany jest TLS (STARTTLS) port 587 albo SSL (SSL/TLS) port 465

dla studentów UŚ:

  • nazwa serwera poczty przychodzącej POP3: pop3stud.us.edu.pl; wymagany jest (SSL/TLS) port 995 albo TLS port 110
  • nazwa serwera poczty wychodzącej SMTP: smtp.us.edu.pl; wymagany jest TLS (STARTTLS) port 587 albo SSL (SSL/TLS) port 465

Odbieranie i nadawanie poczty elektronicznej wymaga uwierzytelnienia.

Zobacz także:  udostępniono port submission