W USK USNET dostępne do pobrania jest oprogramowanie STATISTICA

Od tego (2017) roku obowiązuje dwuletnia (ważna do 30 września 2019 roku) umowa licencyjna. Licencja obejmuje program STATISTICA Rozszerzony Pakiet Akademicki oraz Zestaw Plus.

Zestaw PLUS to połączenie dodatków:

  • Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych
  • Zestaw Medyczny.

Więcej informacji:

Statistica 13.1: https://www.statsoft.pl/programy/statistica-pakiet-zaawansowany-qc/

Zestaw Plus: https://www.statsoft.pl/Programy/Zestaw-PLUS/

Każdy użytkownik przed zainstalowaniem oprogramowania wypełnia kartę rejestracyjną zamieszczoną na stronie www.statsoft.pl/Site_License/kaD1991us.php w celu weryfikacji czy dany użytkownik jest osobą uprawnioną do korzystania z programu. Jest to jeden z warunków posiadania poprawnie licencjonowanego oprogramowania.


Uwaga: Statistica w wersji 13.1 nie jest kompatybilna z Windows XP i 2003 Server. Statistica w wersji 13.1 może być instalowana na systemie Windows Vista i nowszym, oraz ich odpowiednikach serwerowych.

Użytkownikom korzystającym jeszcze ze Statistica 12.5 na systemach Windows XP i 2003 Server zalecamy przedłużenie działania tej wersji, gdyż instalacja najnowszej wersji Statistica 13.1 na tych starych systemach nie jest możliwa.


UWAGA! Instalacja i rejestracja programu STATISTICA jest możliwa tylko dla osób posiadających adres e-mail w domenie us.edu.pl.

Instalator programu STATISTICA rozpoznaje wielkie i małe litery, stąd numer seryjny programu oraz pozostałe wymagane przy instalacji kody należy wpisywać WIELKIMI LITERAMI.

UWAGA! Pliki można pobierać tylko z sieci komputerowej Uniwersytetu Śląskiego, pobór z innej lokalizacji (sieci komputerowej) wymaga zalogowania się przez VPN.

VPN: http://usnet.us.edu.pl/siec/serwer-vpn/


Instalacja programu Statistica 13.1

Rozwiązanie typowych problemów podczas instalacji/rejestracji oprogramowania STATISTICA można znaleźć na stronie StatSoft.

Przedłużenie istniejącej licencji Statistica 13.1 / 12.5

Instrukcja przedłużenia licencji znajduje się w załączonym pliku PDF.

Instalacja dodatku STATISTICA Zestawu PLUS, Zestawu Mapy.

Dokumentacja znajduje się na stronie: https://www.statsoft.pl/Zasoby/Do-pobrania/Zestawy-analityczne/

Instalację należy przeprowadzić z odrębnego instalatora. Podczas instalacji należy wskazać załączony plik licencyjny License.xml (znajdujący się w spakowanym archiwum „Zestawy Analityczne-nowe.zip”).

Licencja na pełną wersję Zestawu Mapy (do celów testowych) jest ważna do 31.03.2018 r.

Przedłużenie Zestawu do Analiz Marketingowych i Rynkowych oraz Zestawu Medycznego (Zestaw PLUS)

Aby przedłużyć działanie dodatków Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych oraz Zestaw Medyczny należy użyć załączonego pliku licencyjnego License.xml (znajdującego się w spakowanym archiwum pod nazwą „Zestawy Analityczne – przedłużenia.zip”). Plik należy skopiować do katalogu, w którym te dodatkowe programy są zainstalowane (domyślnie C:\Program Files\StatSoft\Zestawy analityczne). Po podmianie pliku licencji License.xml, w programie Statistica zamiast programów Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych oraz Zestaw Medyczny będzie widoczny jeden program Zestaw PLUS (Zestaw PLUS to połączenie programów Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych oraz Zestaw Medyczny, a ponadto zawiera narzędzia których nie ma w dwóch poprzednich programach).

Darmowa wersja programu Zestaw Mapy nie ma pełnej funkcjonalności i jest ograniczona czasowo do 31.12.2017r. Wersja pełna (płatna) Zestawu Mapy zawiera dodatkowo szablony map Polski w podziale na gminy (niedostępne w wersji darmowej).

Aktywacja programu Zestaw Mapy:

Jeżeli użytkownik ma już zainstalowany program Statistica w wersji 12.5 lub 13.1 oraz ma także zainstalowane dodatkowe programy Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych oraz Zestaw Medyczny, które są także objęte licencją dla UŚ, wystarczy że do folderu instalacyjnego tych dodatkowych programów zostanie skopiowany załączony plik licencji LicenseMapy.xml (domyślnie jest to folder „C:\Program Files\StatSoft\Zestawy analityczne” lub dla wersji 32 bitowej „C:\Program Files (x86)\StatSoft\Zestawy analityczne”). Następnie po uruchomieniu Statistica w menu należy wybrać opcję Narzędzia -> Makro -> Dodatki (w przypadku wstążki Podstawowe -> Makro -> Dodatki), w oknie które się pojawi należy zaznaczyć ZestawyAnalityczne i kliknąć przycisk „Przeinstaluj”. Wówczas dodatek Zestaw Mapy zostanie dodany do menu w programie Statistica.

Jeżeli użytkownik ma zainstalowaną Statistica w wersji 12.5 lub 13.1, ale nie ma zainstalowanych dodatkowych programów Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych oraz Zestaw Medyczny, wówczas należy te dodatkowe programy zainstalować, a potem wykonać procedurę opisaną w akapicie powyżej.


Uwaga: Jeżeli po podmianie pliku licencyjnego i uruchomieniu Statistica, Zestaw PLUS nadal nie będzie działać, wówczas należy wybrać w Statistica menu Podstawowe -> Makro -> Dodatki, zaznaczyć „Zestawy Analityczne” i kliknąć „Przeinstaluj”


Upgrade programu STATISTICA 12.5 do 13.1


Użytkownicy Zestawu do Analiz Marketingowych i Rynkowych oraz Zestawu Medycznego, którzy doinstalowali zestawy do programu STATISTICA w wersji polskiej 12.5 mogą po upgrade programu STATISTICA do wersji 13.1 podnieść wersję zestawów do wersji 13-j.


UWAGA! Wykonywanie upgrade nie wymaga podawania kodów instalacyjnych. Upgrade należy wykonywać na koncie z uprawnieniami administratora.


Pytania, dotyczące licencji, należy kierować do administratora licencji: jacek.pietrakowski (at) us.edu.pl.


Dodatkowe materiały:
Producent zachęca do zapoznania się z materiałami, które mogą okazać się niezwykle przydatne dla użytkowników oprogramowania STATISTICA oraz wszystkich pracowników i studentów zajmujących się statystyczną analizą danych.

Pytania iodpowiedzi (FAQ) dotyczące instalacji/rejestracji oraz najczęściej wykorzystywanych funkcji STATISTICA: Pytania i odpowiedzi

Internetowa Czytelnia (artykuły poświęcone tematyce statystycznej z przykładami wykorzystania z programu STATISTICA w różnych zastosowaniach): Czytelnia

Nagrania z internetowych prezentacji (webinariów) przedstawiających wykorzystanie STATISTICA w różnych dziedzinach: Prezentacje

Internetowy Podręcznik Statystyki – czyli kompendium wiedzy które ułatwia zrozumieć, a także stosować metody statystyczne: Kompendium wiedzy