W USK USNET dostępne jest oprogramowanie STATISTICA

Od tego (2015) roku, dwuletnia (ważna do 30 września 2017 roku) licencja obejmuje program STATISTICA Rozszerzony Pakiet Akademicki, czyli następujące moduły analityczne:

> STATISTICA Pakiet Zaawansowany (obejmuje):

–  Pakiet Podstawowy

–  Modele Zaawansowane

–  Analizy Wielowymiarowe

–  Analiza Mocy Testów

> STATISTICA QC (obejmuje):

–  Karty Kontrolne

–  Analiza Procesu

–  Planowanie Doświadczeń

–  Wielowymiarowe karty kontrolne

> STATISTICA Automatyczne Sieci Neuronowe

> STATISTICA Data Miner

> STATISTICA Text Miner

> STATISTICA Process Optimization (QC Miner)

> STATISTICA MSPC (Multivariate Statistical Process Control – wielowymiarowe sterowanie jakością procesów)

> STATISTICA SAL (Sequence, Association and Link Analysis – analiza sekwencji, asocjacji i skojarzeń)

> STATISTICA VEPAC (Variance Estimation and Precision – szacowanie wariancji i precyzji)

> STATISTICA ETL (Extract, Transform and Load)

> STATISTICA Reporting Tables (tabele raportujące)

 


UWAGA! Instalacja i rejestracja programu STATISTICA jest możliwa tylko dla osób posiadających adres e-mail w domenie us.edu.pl.


Instalator programu STATISTICA rozpoznaje wielkie i małe litery, stąd numer seryjny programu oraz pozostałe wymagane przy instalacji kody należy wpisywać WIELKIMI LITERAMI.

Instalacja programu Statistica 13.1

Katalogi zawierają instrukcje instalacji oraz kody instalacyjne. Przy instalacji wybierana jest, automatycznie, właściwa wersja 32-bitowa lub 64-bitowa

Rozwiązanie typowych problemów podczas instalacji/rejestracji oprogramowania STATISTICA można znaleźć na stronie StatSoft.

Instalacja dodatku STATISTICA Zestawu Analitycznego.

Instalację należy przeprowadzić z odrębnego instalatora.

Dodatek znajduje się tutaj: ZestawyAnalityczne_v13.zip

Do instalatora dołączony jest plik licencyjny License.xml, który należy wskazać podczas instalacji..

Upgrade programu STATISTICA 12.5 do 13.1

Co nowego w wersji 13-ej Statistici, zobacz tu

Użytkownicy Zestawu do Analiz Marketingowych i Rynkowych oraz Zestawu Medycznego,
którzy doinstalowali zestawy do programu STATISTICA w wersji polskiej 12.5
mogą po upgrade programu STATISTICA do wersji 13.1 podnieść wersję zestawów
do wersji 13-j. Zestawy analityczne v.13 znajdują się tu: ZestawyAnalityczne_v13.zip.


UWAGA! Wykonywanie upgrade nie wymaga podawania kodów instalacyjnych.
Upgrade należy wykonywać na koncie z uprawnieniami administratora.


Pytania, dotyczące licencji, należy kierować do administratora licencji: jacek.pietrakowski(at)us.edu.pl.

Dodatkowe materiały:
Producent zachęca do zapoznania się z materiałami, które mogą okazać się niezwykle przydatne dla użytkowników oprogramowania STATISTICA oraz wszystkich pracowników i studentów zajmujących się statystyczną analizą danych:
Pytania i odpowiedzi (FAQ) dotyczące instalacji/rejestracji oraz najczęściej wykorzystywanych funkcji STATISTICA: Pytania i odpowiedzi
Internetowa Czytelnia (artykuły poświęcone tematyce statystycznej z przykładami wykorzystania z programu STATISTICA w różnych zastosowaniach): Czytelnia
Nagrania z internetowych prezentacji (webinariów) przedstawiających wykorzystanie STATISTICA w różnych dziedzinach: Prezentacje
Internetowy Podręcznik Statystyki – czyli kompendium wiedzy które ułatwia zrozumieć, a także stosować metody statystyczne: Kompendium wiedzy