W Uczelnianej Sieci Komputerowej USNET można i należy stosować licencjonowane oprogramowanie antywirusowe Symantec EndPoint Protection. Powinno ono być zainstalowane na KAŻDYM komputerze w sieci uczelni. Administratorzy serwerów mogą otrzymać, drogą pocztową, plik do zarządzania programem, konieczny do umieszczenia na serwerze. W tej sprawie należy wysłać e-mail na adres: jacek.pietrakowski(at)us.edu.pl.

Oprogramowanie przed dopuszczeniem do użytkowania zostało przetestowane w systemach operacyjnych z rodziny Windows oraz Linux. Pomimo wielokrotnych testów zawsze istnieje ryzyko wystąpienia problemów z instalacją oraz działaniem aplikacji. Przed instalacją oprogramowania proszę zabezpieczyć dane. Proszę pamiętać, że do współpracy z Windowsem 10 zalecana jest wersja 14.

Kompatybilność z Państwa oprogramowaniem można sprawdzić na stronie:

Windows compatibility with the Endpoint Protection client

Jeżeli Państwa system, jest systemem krytycznym dla funkcjonowania infrastruktury lub sprzętu laboratoryjnego bezwzględnie zaleca przetestowanie oprogramowania oraz przygotowanie obrazu dysku twardego przed instalacją.

Szersze informacje o oprogramowaniu Symantec EndPoint Protection można znaleźć na stronie producenta. Wszelkich informacji związanych z instalacją i eksploatacją oprogramowania Symantec EndPoint Protection udzielają administratorzy lokalnych sieci komputerowych.

Informacje o zmianach w poszczególnych wersjach (tj. Release_Notes) można odszukać na stronie:

Release_Notes_SEP

Podręczniki instalacji i zarządzania można odszukać na stronach:

Podręcznik instalacji i administrowania SEP 12.1.6
Podręcznik instalacji i administrowania SEP 14.0.

Program Symantec EndPoint Protection można otrzymać pobierając (HTTP) następujące pliki:

(UWAGA! pliki można pobierać tylko z sieci komputerowej Uniwersytetu Śląskiego, tzn. z komputerów o adresach IP z podsieci 155.158.0.0/16, poprawnie zarejestrowanych w DNS jako należące do domeny us.edu.pl):

Dostępne wersje:

wersja polska 12.1.6 MP8
wersja angielska 12.1.6 MP8
wersja polska 14.0.0 MP2
wersja angielska 14.0.0 MP2

 

wersja polska 12.1.6:

Release_Notes_SEP
(opis funkcji w języku angielskim)

Podręcznik instalacji i administrowania SEP 12.1.6

Symantec_Endpoint_Protection_12.1.6_MP8_Full_Installation_PL
(plik, po rozpakowaniu, udostępnia katalog zawierający instalację uniwersalną
dla Win32bit i Win64bit, dla systemów Win7, Win8, Win8.1 oraz Win10),

Symantec_Endpoint_Protection_12.1.6_MP8_All_Clients_PL
(plik, po rozpakowaniu, udostępnia odrębne katalogi dla LINUX, MAC
oraz SEP dla Win32bit dla systemów Win7, Win8, Win8.1 oraz Win10
i SEPx64 dla Win64bit dla systemów Win7, Win8, Win8.1 oraz Win10),

Symantec_Endpoint_Protection_12.1.6_MP8_SEPM_PL
(plik do instalacji serwera zarządzania i konsoli),

Symantec_Endpoint_Protection_Integration_Component_7_1_2
(plik, po rozpakowaniu, do instalacji programu zarządzającego,
wymaga Microsoft SQL 2008 R2, instaluje automatycznie jeżeli nie jest zainstalowany,
wersja angielska)

Symantec_Endpoint_Protection_12.1.5_Virtual_Toolkit_ML
(plik, po rozpakowaniu, zapewnia funkcje w celu zwiększenia wydajności skanowania wirtualnych infrastruktur, program może być wykorzystywany w dowolnym miejscu infrastruktury wirtualnej,
wersja angielska),

symantec_sim_7_6_78_win_en.exe
(plik do zarządzania instalacją wszystkich produktów firmy Symantec,
wymaga Microsoft SQL 2008, wersja angielska),

Symantec_Endpoint_Recovery_Tool_2014_AllWin_EN
(plik obrazu do nagrania na dysku, narzędzia ułatwiające odtwarzanie zbiorów,
wersja angielska),

 
wersja angielska 12.1.6:

Release_Notes_SEP
(opis funkcji w języku angielskim):

Symantec_Endpoint_Protection_12.1.6_MP8_Full_Installation_EN.exe
(plik, po rozpakowaniu, udostępnia katalog zawierający instalację uniwersalną
dla Win32bit i Win64bit, dla systemów Win7, Win8, Win8.1 oraz Win10),

Symantec_Endpoint_Protection_12.1.6_MP8_All_Clients_EN.zip
(plik, po rozpakowaniu, udostępnia odrębne katalogi dla LINUX, MAC
oraz plik SEP dla Win32bit dla systemów Win7, Win8, Win8.1 oraz Win10
i plik SEPx64 dla Win64bit dla systemów Win7, Win8, Win8.1 oraz Win10),

Symantec_Endpoint_Protection_12.1.6_MP8_SEPM_EN.exe
(plik do instalacji serwera zarządzania i konsoli),

Symantec_Endpoint_Protection_Integration_Component_7_1_2.zip
(plik, po rozpakowaniu, do instalacji programu zarządzającego,
wymaga Microsoft SQL 2008 R2, instaluje automatycznie jeżeli nie jest zainstalowany)

Symantec_Endpoint_Protection_12.1.5_Virtual_Toolkit_ML
(plik, po rozpakowaniu, zapewnia funkcje w celu zwiększenia wydajności skanowania wirtualnych infrastruktur, program może być wykorzystywany w dowolnym miejscu infrastruktury wirtualnej),

symantec_sim_7_6_78_win_en
(plik do zarządzania instalacją wszystkich produktów firmy Symantec,
wymaga Microsoft SQL 2008),

Symantec_Endpoint_Recovery_Tool_2014_AllWin_EN.iso
(plik obrazu do nagrania na dysku, narzędzia ułatwiające odtwarzanie zbiorów).

 
wersja polska 14.0.0:

Symantec_Endpoint_Protection_14.0.0_MP2_Full_Installation_PL.exe
(plik, po rozpakowaniu, udostępnia katalog zawierający instalację uniwersalną
dla Win32bit i Win64bit, dla systemów Win7, Win8, Win8.1 oraz Win10),

Symantec_Endpoint_Protection_14.0.0_MP2_All_Clients_PL.zip
(plik, po rozpakowaniu, udostępnia odrębne katalogi dla LINUX, MAC
oraz plik SEP dla Win32bit dla systemów Win7, Win8, Win8.1 oraz Win10
i plik SEPx64 dla Win64bit dla systemów Win7, Win8, Win8.1 oraz Win10),

Symantec_Endpoint_Protection_14.0.0_MP2_SEPM_PL.exe
(plik do instalacji serwera zarządzania i konsoli),

symantec_sim_8_0_103_win_en.exe
(plik do zarządzania instalacją wszystkich produktów firmy Symantec,
wymaga Microsoft SQL 2008),

 

wersja angielska 14.0.0:

Symantec_Endpoint_Protection_14.0.0_MP2_Full_Installation_EN.exe
(plik, po rozpakowaniu, udostępnia katalog zawierający instalację uniwersalną
dla Win32bit i Win64bit, dla systemów Win7, Win8, Win8.1 oraz Win10),

Symantec_Endpoint_Protection_14.0.0_MP2_All_Clients_EN.zip
(plik, po rozpakowaniu, udostępnia odrębne katalogi dla LINUX, MAC
oraz plik SEP dla Win32bit dla systemów Win7, Win8, Win8.1 oraz Win10
i plik SEPx64 dla Win64bit dla systemów Win7, Win8, Win8.1 oraz Win10),

Symantec_Endpoint_Protection_14.0.0_MP2_SEPM_EN.exe
(plik do instalacji serwera zarządzania i konsoli),

symantec_sim_8_0_103_win_en.exe
(plik do zarządzania instalacją wszystkich produktów firmy Symantec,
wymaga Microsoft SQL 2008),

Uwaga!
wersja 11 programu nie jest już wspierana przez producenta,
wersja 12.1.5 programu nie wspiera Windows 10.


Po zainstalowaniu wersji 12.1.6 programu SEP może nastąpić uszkodzenie konfiguracji dostępu do EDUROAM. Należy skorzystać wtedy, po instalacji SEP, z właściwego autokonfiguratora.

Autokonfigurator do Win10 znajduje się tutaj.

Autokonfigurator do Win8 (działa również dla Win8.1) znajduje się tutaj.

Autokonfigurator do Win7 znajduje się tutaj.

Przed instalacją SEP 12.1.6 MP7 zaleca się odinstalowanie poprzedniej wersji SEP i ponowne uruchomienie komputera.

Program do odinstalowania SEP: CleanWipe_2415.zip


Administratorzy lokalni mogą także udostępnić program na nośnikach DVD oraz pamięciach flash.