W Uczelnianej Sieci Komputerowej USNET można i należy stosować licencjonowane oprogramowanie antywirusowe Symantec EndPoint Protection. Powinno ono być zainstalowane na KAŻDYM komputerze w sieci uczelni. Dodatkowo, pracownicy uczelni mogą instalować to oprogramowanie na komputerach domowych (jeden pracownik – jeden komputer). Licencja na program jest ważna na okres od 31.12.2014 do 31.12.2017. Administratorzy serwerów mogą otrzymać, drogą pocztową, plik do zarządzania programem, konieczny do umieszczenia na serwerze. W tej sprawie należy wysłać list: edward.kudelski(at)us.edu.pl .

Szersze informacje o oprogramowaniu Symantec EndPoint Protection można znaleźć na stronie producenta. Wszelkich informacji związanych z instalacją i eksploatacją oprogramowania Symantec EndPoint Protection udzielają administratorzy lokalnych sieci komputerowych.

Program Symantec EndPoint Protection można otrzymać pobierając (HTTP) następujące pliki

(UWAGA! pliki można pobierać tylko z sieci komputerowej Uniwersytetu Śląskiego, tzn. z komputerów o adresach IP z podsieci 155.158.0.0/16, poprawnie zarejestrowanych w DNS jako należące do domeny us.edu.pl):

wersja polska:

Release_Notes_SEP12.1.6_MP7
(opis funkcji w języku angielskim)

Podręcznik instalacji i administrowania SEP 12.1.6

Symantec_Endpoint_Protection_12.1.6_MP7_Full_Installation_PL
(plik, po rozpakowaniu, udostępnia katalog zawierający instalację uniwersalną
dla Win 32bit i Win64bit, dla systemów Win7, Win8, Win8.1 oraz Win10),

Symantec_Endpoint_Protection_12.1.6_MP7_All_Clients_PL
(plik, po rozpakowaniu, udostępnia odrębne katalogi dla LINUX, MAC
oraz SEP dla Win 32bit dla systemów Win7, Win8, Win8.1 oraz Win10
i SEPx64 dla Win64bit dla systemów Win7, Win8, Win8.1 oraz Win10),

Symantec_Endpoint_Protection_12.1.6_MP7_SEPM_PL
(plik do instalacji serwera zarządzania i konsoli),

Symantec_Endpoint_Protection_Integration_Component_7_1_2
(plik, po rozpakowaniu, do instalacji programu zarządzającego,
wymaga Microsoft SQL 2008 R2, instaluje automatycznie jeżeli nie jest zainstalowany,
wersja angielska)

Symantec_Endpoint_Protection_12.1.5_Virtual_Toolkit_ML
(plik, po rozpakowaniu, zapewnia funkcje w celu zwiększenia wydajności skanowania wirtualnych infrastruktur, program może być wykorzystywany w dowolnym miejscu infrastruktury wirtualnej,
wersja angielska),

symantec_sim_7_6_78_win_en.exe
(plik do zarządzania instalacją wszystkich produktów firmy Symantec,
wymaga Microsoft SQL 2008, wersja angielska),

Symantec_Endpoint_Recovery_Tool_2014_AllWin_EN
(plik obrazu do nagrania na dysku, narzędzia ułatwiające odtwarzanie zbiorów,
wersja angielska),

wersja angielska:

Release_Notes_SEP12.1.6_MP7
(opis funkcji w języku angielskim):

Symantec_Endpoint_Protection_12.1.6_MP7_Full_Installation_EN.exe
(plik, po rozpakowaniu, udostępnia katalog zawierający instalację uniwersalną
dla Win 32bit i Win64bit, dla systemów Win7, Win8, Win8.1 oraz Win10),

Symantec_Endpoint_Protection_12.1.6_MP7_All_Clients_EN.zip
(plik, po rozpakowaniu, udostępnia odrębne katalogi dla LINUX, MAC
oraz plik SEP dla Win 32bit dla systemów Win7, Win8, Win8.1 oraz Win10
i plik SEPx64 dla Win64bit dla systemów Win7, Win8, Win8.1 oraz Win10),

Symantec_Endpoint_Protection_12.1.6_MP7_SEPM_EN.exe
(plik do instalacji serwera zarządzania i konsoli),

Symantec_Endpoint_Protection_Integration_Component_7_1_2.zip
(plik, po rozpakowaniu, do instalacji programu zarządzającego,
wymaga Microsoft SQL 2008 R2, instaluje automatycznie jeżeli nie jest zainstalowany)

Symantec_Endpoint_Protection_12.1.5_Virtual_Toolkit_ML
(plik, po rozpakowaniu, zapewnia funkcje w celu zwiększenia wydajności skanowania wirtualnych infrastruktur, program może być wykorzystywany w dowolnym miejscu infrastruktury wirtualnej),

symantec_sim_7_6_78_win_en
(plik do zarządzania instalacją wszystkich produktów firmy Symantec,
wymaga Microsoft SQL 2008),

Symantec_Endpoint_Recovery_Tool_2014_AllWin_EN.iso
(plik obrazu do nagrania na dysku, narzędzia ułatwiające odtwarzanie zbiorów),

Uwaga!
wersja 11 programu nie jest już wspierana przez producenta,
wersja 12.1.5 programu nie wspiera Windows 10.


Po zainstalowaniu wersji 12.1.6 programu SEP może nastąpić uszkodzenie konfiguracji dostępu do EDUROAM. Należy skorzystać wtedy, po instalacji SEP, z właściwego autokonfiguratora.

Autokonfigurator do Win10 znajduje się tutaj.

Autokonfigurator do Win8 (działa również dla Win8.1) znajduje się tutaj.

Autokonfigurator do Win7 znajduje się tutaj.

Przed instalacją SEP 12.1.6 MP7 zaleca się odinstalowanie poprzedniej wersji SEP i ponowne uruchomienie komputera.

Program do odinstalowania SEP: CleanWipe_1904.zip


Administratorzy lokalni mogą także udostępnić program na nośnikach DVD oraz pamięciach flash.