Zmiana hasła do konta

  • Pracownik:

Użytkownicy systemów komputerowych DASiUS (zwłaszcza poczty elektronicznej), opartych o uwierzytelnianie za pomocą LDAP, mogą samodzielnie zmienić własne hasło do systemu, posługując się mechanizmem wbudowanym w system Horde.

Po zalogowaniu się do systemu Horde należy wybrać z menu stronę “Hasło” i za jej pomocą zmienić hasło. Należy podać dotychczas używane hasło oraz podwójnie (dla weryfikacji poprawności) wpisać nowe hasło

  • Student

Studenci muszą zmienić hasło w systemie USOS. Zmienione hasło będzie obowiązywało również w stosunku do poczty, wifi itd. jednak najwcześniej dopiero następnego dnia, po zmianie hasła w systemie USOS.

Po sprawdzeniu poprawności działania nowego hasła w systemie e-mail (https://post.us.edu.pl) należy ponownie zalogować się na stronie aktywacji konta studenckiego. Spowoduje to aktualizację hasła do sieci wi-fi/VPN.

  • Konta inne

Dla kont związanych z inną działalnością naukową (np.: koła naukowe, konferencje, strony czasopism itp.) hasło można zmienić posługując się mechanizmem wbudowanym w system Horde.

Po zalogowaniu się do systemu Horde należy wybrać z menu stronę “Hasło” i za jej pomocą zmienić hasło. Należy podać dotychczas używane hasło oraz podwójnie (dla weryfikacji poprawności) wpisać nowe hasło


Tematy powiązane:

Zapomniałam/zapomniałem hasła do konta

Zasady postępowania z hasłami