Uwaga: Najnowsza zalecana wersja programu Thunderbird dostępna do pobrania znajduje się tutaj.


 1. Otwórz program Thunderbird, a następnie wybierz polecenie Narzędzia > Konfiguracja kont
 2. Kliknij przycisk Dodaj konto pocztowe.
 3. W polu Imię i  nazwisko wprowadź swoje imię i nazwisko. W polu Adres e-mail wprowadź swój pełny adres e-mailowy (imie.nazwisko@us.edu.pl, alias@us.edu.pl – konta studenckie) oraz hasło, a następnie kliknij przycisk Dalej .
 4. Program przetestuje połączenie do serwera i podpowie najlepsze ustawienia.
 5. Domyślnie jako Serwer poczty przychodzącej zostanie ustawiony serwer IMAP.
 6. Należy kliknąć przycisk Edytuj i zmienić ustawienie z IMAP na POP,
 7. W polu Nazwa użytkownika należy wpisać swój pełny adres e-mail (imię.nazwisko@us.edu.pl) lub (alias@us.edu.pl – konta studenckie) Następnie należy kliknąć przycisk Testuj konfiguracje ponownie. Uwaga! W przypadku kont studenckich należy również ręcznie zmienić nazwę serwera na pop3stud.us.edu.pl
 8. Program powinien zaproponować poprawnie ustawienia portów oraz metodę uwierzytelniania.
  • dla serwera POP: pop3.us.edu.pl port 110 i STARTTLS
  • dla serwera SMTP: smtp.us.edu.pl port 587 i STARTTLS
  • dla kont studenckich serwer POP : pop3stud.us.edu.pl port 995 i SSL/TLS
 9. Następnie należy kliknąć Utwórz konto lub Utwórz konto i edytuj jego ustawienia
 10. Na liście pojawiającej się po utworzeniu konta możemy zmieniać wszystkie ustawienia dotyczące danego konta pocztowego.
 11. Wybierz pozycję Konfiguracja serwera.
 12. Zaznacz pola wyboru Sprawdzaj podczas uruchamiania, czy są nowe wiadomości, Sprawdzaj czy nadeszły nowe wiadomości co… minut oraz Automatycznie pobieraj nowe wiadomości.
 13. Uwaga: Zalecane jest aby nie zaznaczać opcji Pozostaw kopię wiadomości na serwerze lub przynajmniej określić czas po jakim mają być one usuwane. W przeciwnym przypadku może dojść do przekroczenia przydzielonej pojemności skrzynki co skutkuje wstrzymaniem odbierania poczty przez serwer dla tego konta.
 14. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk OK , aby zapisać zmiany i zamknąć okno dialogowe Konfiguracja kont i zakończyć konfiguracje.