Uwaga: Najnowsza zalecana wersja programu Thunderbird dostępna do pobrania znajduje się tutaj.


 1. Otwórz Thunderbirda, a następnie wybierz polecenie Narzędzia > Konfiguracja kont .
 2. Kliknij przycisk Dodaj konto pocztowe .
 3. W polu Imię, nazwisko wprowadź swoje imię i nazwisko. W polu Adres e-mail wprowadź swój pełny adres e-mailowy (imie.nazwisko@us.edu.pl) oraz hasło,  a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Program przetestuje połączenie do serwera i podpowie najlepsze ustawienia.
 5. Domyślnie jako Serwer poczty przychodzącej zostanie ustawiony serwer IMAP.
 6. Program powinien zaproponować poprawnie ustawienia portów oraz metodę uwierzytelniania.
  • dla serwera IMAP: imap.us.edu.pl port 143 i STARTTLS
  • dla serwera SMTP: smtp.us.edu.pl port 587 i STARTTLS

 7. Kliknij Edytuj
 8. W polu Nazwa użytkownika należy wpisać swój pełny adres e-mail (imię.nazwisko@us.edu.pl).
 9. Kliknij Testuj Konfiguracje ponownie.
 10. Następnie należy kliknąć Utwórz konto lub Utwórz konto i edytuj jego ustawienia.
 11. Na liście pojawiającej się po utworzeniu konta możemy zmieniać wszystkie ustawienia dotyczące danego konta pocztowego.
 12. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk OK , aby zapisać zmiany i zamknąć okno dialogowe Konfiguracja kont (Account Settings) i zakończyć konfiguracje.