Dla wygody użytkownika, usuwanie wiadomości w webmailu Horde można wykonywać na dwa różne sposoby.

Sposób usuwania wiadomości w webmailu Horde zależy od wyboru preferencji dla poczty na ekranie Narzędzia (kółko zębate)/Preferencje/Poczta/Usuwanie i przenoszenie wiadomości.

Kluczową preferencją jest: „Podczas usuwania wiadomości, czy przenosić je do folderu śmieci zamiast oznaczać jako usunięte w bieżącej skrzynce pocztowej?”.

Jeśli nie zaznaczymy tej preferencji, to:

– wybieramy wiadomość (zmienia się kolor i wyświetla się „ptaszek”)
– klikamy „Usuń”
– wiadomość zostaje oznaczona przekreśleniem czcionki i innym kolorem jako „usunięta, ale nie bezpowrotnie”
– wybierając działanie „Inne/Ukryj usunięte”, można spowodować, że usunięta wiadomość nie będzie widoczna
– wybierając działanie „Inne/Pokaż usunięte”, można spowodować, że usunięta wiadomość będzie (ponownie) widoczna
– wybierając działanie „Przywróć”, można spowodować, że usunięta wiadomość przestanie być traktowana jako „usunięta, ale nie bezpowrotnie”
– wybierając działanie „Inne/Wyczyść usunięte”, można spowodować, że usunięta wiadomość zostanie usunięta, ale tym razem bezpowrotnie

Jeśli natomiast zaznaczymy tę preferencję, to:

– wybieramy wiadomość (zmienia się kolor i wyświetla się „ptaszek”)
– klikamy „Usuń”
– wiadomość zostaje przeniesiona do folderu „Kosz”
– ponownie wybieramy wiadomość (ale w folderze „Kosz”)
– klikamy „Usuń”
– wiadomość zostaje usunięta bezpowrotnie