Dział Administracji Sieci i Usług Sieciowych uprzejmie informuje, że w czwartek, 17 kwietnia 2014 r. w godz. od 19:00 do 22:00 nastąpi przerwa w działaniu webmaila poczta.us.edu.pl. Podczas przerwy planowana jest aktualizacja i migracja systemu Horde. Planowana zmiana dotyczy jedynie webmaila Horde – przesyłanie poczty i obsługa programów pocztowych z komputerów PC będą odbywać się bez przeszkód.

Aktualnie eksploatowany webmail oparty jest na systemie Horde Groupware Webmail Edition z początku 2009 r. Przez minione 5 lat system Horde znacznie się zmienił. Działa bardziej niezawodnie i udostępnia użytkownikowi jednolite środowisko graficzne dla znanych już mu aplikacji, wykorzystywanych do pracy grupowej. Z jednej strony, z webmaila poczta.us.edu.pl korzysta codziennie ponad tysiąc użytkowników. Z drugiej strony, część z nich zgłasza zupełnie uzasadnione uwagi do do niedostatków obecnego systemu. Biorąc to pod uwagę, aktualizacja systemu Horde jest oczywistym przedsięwzięciem, które DASiUS przygotowywał od jesieni ub.r. i zamierza w najbliższym czasie zrealizować. Spodziewamy się, że po aktualizacji, połączonej z migracją, nowy webmail będzie działał po prostu lepiej.

Przerwa w działaniu webmaila jest konieczna z przyczyn technicznych: po wyłączeniu usługi na serwerze Sun, wykonane zostaną dwie konwersje bazy danych systemu Horde. Pomiędzy konwersjami, baza danych zostanie przeniesiona z serwera Sun na serwer Dell. Po tym, usługa, również na serwerze Dell, zostanie włączona już w nowym środowisku VMware/Linux.

Podczas aktualizacji i migracji wszystkie dane użytkowników webmaila Horde: uprawnienia, preferencje, ustawienia aplikacji, książki adresowe, kalendarze, listy zadań i notatki zostaną przeniesione do nowego systemu i będą nadal dostępne.

WAŻNA UWAGA: po aktualizacji, funkcjonalność aplikacji: Przekierowania i Nieobecność będzie w nowym systemie zrealizowana w inny sposób, za pomocą aplikacji Filtry (Ingo) w aplikacji Poczta (IMP). Istniejące przekierowania i informacje o niedostępności zostaną przeniesione i będą działać, jak dotychczas. Przy okazji przypominamy, że przekierowanie (forward) poczty służbowej na konta poza uczelnią nie powinno mieć miejsca ze względów bezpieczeństwa informacji.

Pora przerwy została wybrana tak, aby zminimalizować niedogodności dla użytkowników, a jednocześnie zapewnić, że w przypadku ewentualnych problemów znajdą oni wsparcie w piątek przed świątecznym weekendem, w którym to dniu DASiUS pracuje w regulaminowych godzinach 7:30-15:30.

Informujemy także, że z przyczyn organizacyjnych i technicznych nie jest możliwe takie zaplanowanie migracji, aby użytkownik mógł samodzielnie zdecydować w okresie, powiedzmy, kwartału, kiedy przenieść się ze starego systemu do nowego. Zmiana musi odbyć się jednocześnie dla wszystkich użytkowników.

Wszelkie problemy, związane ze zmianą webmaila, prosimy zgłaszać (jak zwykle) za pomocą poczty – pod adres postmaster(at)us.edu.pl, lub – po zalogowaniu się do webmaila Horde – za pomocą funkcji Narzędzia/Problem.