W czwartek 9 bm. w godzinach od 20:00 do 24:00 nastąpi przerwa w działaniu poczty elektronicznej Uczelnianej Sieci Komputerowej w zakresie dostępu do skrzynek pocztowych (nadawanie poczty za pomocą klientów PC będzie działało normalnie, webmail poczta.us.edu.pl będzie jednak nieczynny). Przerwa w pracy części poczty jest niezbędna z przyczyn technicznych – nastąpi wówczas zmiana serwera obsługującego skrzynki pocztowe. Zmiana serwera powinna przynieść poprawę sprawności działania poczty, a także – jednak na razie tylko jako skutek uboczny – poprawę działania stron WWW w hostingu na serwerze DASiUS.

Przeniesienie skrzynek pocztowych na nowy serwer pozwala nam także na natychmiastowe zwiększenie pojemności skrzynek pocztowych do 1 GB tym użytkownikom, który dotychczas mieli mniejsze quota.

Zmiany są zatem korzystne dla Użytkowników, niemniej jednak przepraszamy za możliwe niedogodności. Jest prawdopodobne, że okres przerwy będzie krótszy, niż zapowiadany.