Ostatnio, z uwagi na działanie botnetów, obserwujemy, że operatorzy sieci blokują wychodzące połączenia sieciowe na port 25, używany tradycyjnie do nadawania poczty elektronicznej. W efekcie użytkownik USK USNET, chcący nadać pocztę z sieci takiego operatora, nie może tego wykonać, ponieważ nie można się połączyć z serwerami pocztowymi uczelni.

Dla wygody naszych użytkowników (zwłaszcza tych, którzy korzystają z sieci w zagranicznych ośrodkach naukowych), uruchomione zostało przyjmowanie poczty elektronicznej przez serwer smtp.us.edu.pl przez port 587 (submission). Nadawanie poczty przez ten port wymaga uwierzytelnienia użytkownika za pomocą TLS (STARTTLS).

Uwierzytelnione przez SSL nadawanie poczty przez port 465 (SSL/TLS) oczywiście nadal działa i jest przeznaczone dla tych użytkowników, których programy pocztowe nie realizują protokołu TLS (STARTTLS).

Zobacz także: Usługi poczty, porty i protokoły